بخش پژوهشی ازن و آلودگی هوا

 
معرفی:
این بخش با اهداف تحقیقات در زمینه شناخت و اندازه‌گیری لایه‌ ازن و آلاینده‌های جوی، سال 1354 هجری‌شمسی در موسسة ژئوفیزیک تشکیل شد. در ابتدا اندازه‌گیری ازن کلی جو به کمک یک دستگاه ازن‌سنج‌دابسون انجام می‌گرفت و متعاقب آن اندازه‌گیری ازن، گازکربنیک و دی‌اکسید‌گوگرد در تروپسفر (ورد‌سپهر) با همکاری مرکز تحقیقات ماکس پلانک آلمان در این بخش شروع شد. این اندازه‌گیریها برای تعیین تغییرات ضخامت لایه‌ازن استراتوسفریک (پوش‌سپهری) که از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آموزش دانشجویان در سطوح مختلف و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت کا‌‌ر‌‌آموزی برای متقاضیان داخل و خارج دانشگاه نیز از فعالیتهای این بخش می‌باشد.
 
اهداف و توانائیهای بخش
الف ـ اهداف اصلی فعالیتهای پژوهشی این بخش عبارتند از :
شناخت و اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا و اثر آن بر تحولات جوی، اقلیمی و همچنین بر روی محصولات کشاورزی و محیط‌زیست
اندازه‌گیریهای ازن کلی و ازن سطحی به طور مداوم در محل ایستگاه ژئوفیزیک
این مطالعات عمدتا در قالب طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و شورای پژوهشهای علمی کشور انجام می‌شوند.
 
ب ـ اهداف اصلی فعالیتهای آموزشی این بخش عبارتند از :
همکاری در آموزش دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری هواشناسی
فراهم آوردن امکانات دستگاهی و اطلاعات آماری جهت تحقیقات دانشجوئی و راهنمائی پایان‌نامه‌ها
 
ج ـاهداف اصلی فعالیتهای این بخش در ارتباط با سازمانها و مراکز دیگر عبارتند از :
همکاری با آزمایشگاه فیزیک و شیمی محیط (LPCE) وابسته به مرکز تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) در اندازه‌گیری ازن‌ورد‌سپهری
همکاری با مرکز تحقیقات ماکس پلانک آلمان در زمینه مدلسازی برای مطالعه ازن و فتوشیمی ورد‌سپهری و پوش‌سپهری در ایران
همکاری با سازمان جهانی هواشناسی و مرکز ازن سنجی آلمان (Holen peissenlerg)
همکاری و مشاوره در تحقیقات کشاورزی مربوط به تأثیر آلاینده‌ها بر روی محصولات کشاورزی و همکاری با سازمانهای بهداشتی کشور
همکاری و مشاوره در مسایل زیست‌محیطی سازمانهای شهری و شهرسازی، کمک در تعیین محل استقرار سازه‌های شهری و صنعتی
همکاری با سازمان‌هواشناسی، محیط‌زیست، شرکت کنترل و کیفیت هوا و تمام مراکز اندازه‌گیری و تحقیقاتی آلودگی محیط در ایجاد یک بانک اطلاعاتی
مشارکت در طراحی و ساخت حساسه‌های اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا
 
اعضای بخش:
اعضای هیات علمی: دکتر مجید مزرعه‌ فراهانی
 
کارشناسان :
مهندس زهرا شرعی‌پور
 
تجهیزات (آزمایشگاهی و میدانی)
دستگاه ازن‌سنج‌داپسون برای اندازه‌گیری ازن کلی جو
دستگاه الکترو‌شیمیائی اندازه‌گیری ازن‌ورد‌سپهری
امکانات رایانه‌ای و نرم‌افزارهای پیشرفته برای محاسبات و مدلسازی ازن و فتو‌شیمیائی‌جو
ایستگاه سنجش آلودگی هوا وابسته به سازمان محیط زیست شامل داده های آلاینده های (CO, NO, NO2, NOX, PM2.5)
 
آدرس پست الکترونیک بخش ازن: ozone@ut.ac.ir