گرایشهای گروه

 

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد هواشناسی
دانش آموختگان دوره های کارشناسی هواشناسی، فیزیک، شیمی، ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی می‌توانند در امتحان ورودی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) هواشناسی شرکت کنند. 
امتحان کتبی: 
الف- دروس فیزیک پایه، ریاضی پایه، هواشناسی و زبان انگلیسی از دانش آموختگان رشته‌های هواشناسی و فیزیک با گرایش هواشناسی 
ب- دروس فیزیک پایه، ریاضی پایه، ترمودینامیک پایه و زبان انگلیسی از دانش آموختگان سایر رشته‌های مذکور 
تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی مختلف که دوره یکساله هواشناسی رده یک سازمان هواشناسی کشور را با موفقیت گذرانده باشند، می‌توانند در آزمون ورودی دوره ارشد هواشناسی این برنامه شرکت نمایند. از این داوطلبان مانند دانش‌آموختگان کارشناسی رشته فیزیک (بند الف) امتحان به عمل خواهد آمد.
 
  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری هواشناسی
دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد دارای یکی از مدارک کارشناسی ارشد در هر گرایشی از هواشناسی، معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند در امتحان ورودی دوره دکتری هواشناسی شرکت کنند. 
از داوطلبان در حد دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد هواشناسی مصوب دانشگاه تهران شامل دینامیک جو، فیزیک جو، هواشناسی همدیدی، مدلسازی عددی جو و اقیانوس و اقلیم‌شناسی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. 
تبصره: دانش‌آموختگان رشته‌های کارشناسی ارشد ریاضی، فیزیک و مهندسی کامپیوتر(نرم‌افزار) که دارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه هواشناسی می‌باشند و نتیجه پژوهش‌های آنان به صورت حداقل یک مقاله علمی در مجلات علمی-پژوهشی مربوط چاپ شده باشد نیز می‌توانند در آزمون ورودی این دوره شرکت نمایند.