آزمایشگاه پلاسمای فضایی بخش پژوهشی یونسفر

مطالعه پدیده های طبیعی حاضر در لایه یون سپهر زمین با استفاده از سنجنده های زمین پایه شامل أنواع مختلف رادار شامل رادارهای پراکندگی همگون و غیر همگون، تصویر برداری حساس به طول موج، لیدار، گیرنده سیگنال ماهواره جی پی اس، آیونوسوند، و یا با استفاده از تکنولوژی های فضا پایه شامل ماهواره و راکت دارای سابقه طولانی در علوم فضایی شامل فیزیک فضا می باشد. در سال های اخیر نیز تکنولوژی های جدید شامل فرستنده های قوی زمین پایه در طیف فرکانسی بالا (۲ تا ۱۰ مگاهرتز) از جمله فرستنده هارپ برای ایجاد آزمایشگاه پلاسمای فضایی در جو زمین مورد استفاده قرار گرفته اند که باعث پیشرفت بسیار زیادی در حوزه فیزیک پلاسما گردیده است.

 

 

آزمایشگاه پلاسمای فضایی با داشتن امکانات متعدد از جمله مخزن خلا و منبع تغذیه مایکرویو با توان 1 کیلو وات امکان مدل سازی محیط پلاسمای فضایی جو زمین را در ابعاد آزمایشگاهی فراهم نموده است. از جمله کاربرد های این آزمایشگاه می توان به مطالعه پدیده های طبیعی حاضر در لایه یون سپهر و یا پدیده های مصنوعی در جو زمین ایجاد شده توسط آزمایش های فضایی فعال با استفاده از امواج قوی الکترومغناطیس اشاره کرد.

 

مسئول آزمایشگاه:    آقای دکتر علیرضا محمودیان - استادیار گروه فیزیک فضا

 آدرس ایمیل:  a.mahmoudian@ut.ac.ir         

تلفن:                         00982161118559