امور دانشجویی امور دانشجویی

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده به فعالیت ­های زیر می‎پردازد:

  1. دانشجویی(مسائل رفاهی و فرهنگی دانشجویان از قبیل وام‎های تحصیلی، مسکن، بیمه، وام ضروری، ودیعه مسکن، تسویه حساب دانشجویی، وام شهریه، حج عمره، کار دانشجویی، دانشجویان نمونه)
  2. تربیت بدنی
  3. تسهیلات خوابگاهی و غذاخوری
  4.  وسایل کمک آموزشی و فرهنگی در زمینه تشکیل اردوها، بازدیدها، هماهنگی و ایجاد شرایط مناسب جهت برگزاری مراسم مختلف از طریق تشکل‎ها؛ حل مشکلات دانشجویی از‎ طریق تعامل با مرکز مشاوره دانشگاه.
  5. دانشجویان جهت آشنایی با انواع بخشنامه‎های صندوق رفاه دانشجویی در خصوص موارد ذکرشده می‎توانند به آدرس http://www.swf.ir مراجعه نمایند.
 
مسایل حوزه دانشجویی و فرهنگی و مسوولیت‌های کارشناس مسئول امور دانشجویی:
 
1. نظارت، بررسی و تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای فعالیت ها در زمینه مسائل رفاهی دانشجویان 
2. برنامه ریزی و تدوین راهکارهای لازم در جهت مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در مسایل خدمات دانشجویی و تشکیل نهادهای صنفی و نظارت بر گردش کار بهتر آنها و انجام فعالیت های اجرایی و مشورتی لازم برای حمایت از نهادهای صنفی.
3. مسوولیت تهیه دستورالعمل اجرایی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان در تشکیل اردوها، جهت بازدید از مراکز هنری، تاریخی و صنعتی کشور بصورت گروهی و انفرادی و جمع آوری اطلاعات لازم .
4. شرکت در همایش ها و کارگاههای مختلف و ارائه پیشنهادات مربوط به مسائل رفاهی دانشجویان.
5. ارائه طرح و انجام خدمات دانشجویی با بهره مندی از فن آوری روز و بهره گیری از فناوری اطلاعات (IT) جهت ارائه خدمات مطلوب و تهیه گزارشات لازم و نیز بکارگیری نرم افزارهای مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان وانجام کلیه مکاتبات از طریق این سیستم ها.
6. مطالعه، بررسی و تدوین و تجدیدنظر در آیین نامه های رفاهی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
 
وظایف کارشناسان
ارائه طرح های نظرسنجی جهت بررسی دیدگاههای دانشجویان به امکانات رفاهی و انجام کلیه امور مربوط به خدمات رفاهی .
انجام خدمات رفاهی دانشجویان بر اساس آیین¬نامه¬ها و امکانات دانشگاه و دانشکده
آشنایی بیشتر با امکانات رفاهی دانشجویان در دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان و ارائه اطلاعات و مشورت های لازم به دانشجویان متقاضی.
موضوع تسویه حساب فارغ التحصیلان که مشتمل بر مراحل مختلف است. 
نظارت بر امورسلف سرویس و نیز تعامل با مرکز مشاوره دانشجویی نیز از جمله اموری است که در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مطرح می باشد.
 
شورای فرهنگی متشکل از ریاست دانشکده ، معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی – نمایندگان تشکل ها - معاونت اداری و مالی و یک عضو هیأت علمی می باشد که مسایل فرهنگی دانشجویان را برنامه¬ریزی و سیاستگذاری می‌نماید. 
 
به طور کلی می‌توان گفت که:
 
از وظایف این واحد، پشتیبانی دانشجویان در امور رفاهی، فرهنگی، اجتماعی‌ و کشف استعدادهای دانشجویان مستعد به‌منظور فراگیری هرچه بهتر دروس و علوم مرتبط با رشته آنها می‌باشد.
ایجاد واحدهای خوابگاهی، امورتغذیه، بوفه، امور وام، بیمه و ارائه خدمات به دانشجویان مزدوج و نیز امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه مشاوره به مراجعین دانشجو به منظور حمایت و پشتیبانی دانشجویان در دانشگاه‌ها، بوده‌‌است.